งานรณรงค์

11 Jul 2013
“ชีวิตเรา...เราเขียนเอง” เป็นเรื่องราวของนักเขียนน้อย ๑๐ คน พวกเขาช่วยกันถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตออกมาผ่านตัวหนังสือ ถึงการมีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย...
11 Jul 2013
หนังสั้น 29 เรื่อง จาก 29 จังหวัด มีเรื่องราวตั้งต้นจากเรื่องจริงของเด็กและเยาวชน และบางเรื่องมาจากประสบการณ์ของคนทำงาน ทีมทำหนัง 1 ทีม...
4 Aug 2012
ปี 2544 รัฐบาลประกาศในนโยบายโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค และระบุชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ไว้ว่า...
4 Aug 2012
การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 16 (XVI th International AIDs Conference) หรือเอดส์โลก 2006 จัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13 - 18...
4 Aug 2012
“คอมบิด” การต่อสู้ในเรื่องสิทธิบัตรยาที่ไม่เป็นธรรม เป็นสิ่งที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กรณียาเม็ดดีดีไอ...
3 Aug 2012
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ ไม่สามารถเข้าถึงยาได้ คือ ยามีราคาแพง เนื่องจากมีการผูกขาดจากบริษัทยาต่างประเทศ ที่มีสิทธิบัตรยา...

Pages

Subscribe to งานรณรงค์