ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีเข้าระบบแล้ว รักษาได้เลย เอ็นจีโอหวั่นซ้ำรอยยาเข้าระบบช้า ทำผู้ป่วยขาดยา แนะ สตง.ทบทวนให้ สปสช.จัดซื้อตามเดิม

17 May 2018

          จากกรณีที่วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม) โรงพยาบาลราชวิถีและองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีการตรวจนับรับยาในระบบการจัดซื้อยารวมของประเทศ ที่เปลี่ยนจากให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาเป็นกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดซื้อแทน โดยดำเนินการผ่านโรงพยาบาลราชวิถีนั้น

          นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ให้สัมภาษณ์ว่า รายการยาที่มีการตรวจนับรับยาในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ พฤษภาคมนี้ มียาที่เพิ่มในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ ยาโซฟอสบูเวียร์ และยาสูตรรวมเม็ดโซฟอสบูเวียร์/เลดิพาสเวียร์ ซึ่งเป็นยาชนิดเม็ดที่ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบซี ที่บริษัทยาต่างประเทศ ให้สิทธิโดยสมัครใจ (Voluntary Licensing -VL) กับประเทศไทย ทำให้ไทยผลิตหรือนำเข้ายารักษาไวรัสตับอักเสบซีจากบริษัทยาชื่อสามัญได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา  ดังนั้น ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่มีผลการตรวจสุขภาพเข้าเกณฑ์การรักษา จึงมีสิทธิใช้ยาดังกล่าวได้ โดยแพทย์และทีมรักษาสามารถเบิกยาและค่าตรวจจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ คาดว่ายาน่าจะถึงโรงพยาบาลได้ภายในสัปดาห์หน้า

          นายนิมิตร์ กล่าวต่อไปว่า การนำยาเข้าระบบควรจะดำเนินการได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่เกิดความล่าช้าจากกระบวนการจัดซื้อยาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทำให้ยาเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายยาหลังจากเวลาผ่านไป ๘ เดือน ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษา ซึ่งไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น แม้ทางโรงพยาบาลราชวิถี และ อภ.ต้องการจะทำให้เร็ว แต่ติดเงื่อนไขของระเบียบราชการ ที่ทำให้ทุกอย่างล่าช้า ทั้งเรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ที่มีความซับซ้อน และปัญหาความไม่พร้อมในการจัดตั้งระบบการจัดซื้อยาที่เปลี่ยนมาให้ตัวแทนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือโรงพยาบาลราชวิถีมาทำการแทน สปสช. ซึ่งมีปัญหากำลังคนและไม่มีประสบการณ์ในการจัดซื้อรวม ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับยาตามนัด

          “เราต้องทบทวนว่าระบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพต่อการจัดซื้อยารวม ซึ่งครอบคลุมยากว่า ๑๐๐ รายการตามบัญชียา จ.(๒) หรือรายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ ของคนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือไม่ เพราะหากเขาไม่ได้รับยาอย่างรวดเร็ว และสม่ำเสมอ อาจส่งผลต่อชีวิตได้ รวมถึงถ้าการจัดซื้อยารวมยังไม่ชัดเจน ไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะขาดยาก็อาจเกิดขึ้นได้อีก ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมบัญชีกลาง และ สธ.ต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดการขาดยาจากระบบจัดซื้อยารวมในขณะนี้” ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าว

เนื้อหาล่าสุด

13 Aug 2019
  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้ายื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องให้เร่งพิจารณาและยก (ปฏิเสธ...
27 May 2019
“เขาบอกว่าต้องรอให้อีก 10 คนตายก่อน พี่ถึงจะถึงคิวได้รับการรักษา” กุหลาบรู้ว่าเธอติดเชื้อเอชไอวีเมื่อกำลังตั้งท้อง “...
18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...