“Red Ribbon” อีกหนึ่งบทพิสูจน์ของเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ

4 Aug 2012

การประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 16 (XVI th International AIDs Conference) หรือเอดส์โลก 2006 จัดขึ้นที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2549 ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนทำงานด้านเอดส์ทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรสายสุขภาพ ผู้ทำงานด้านเอดส์ในชุมชน รวมถึงผู้ติดเชื้อฯ จะได้มาพบปะกันทุกๆ 2 ปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับงานเอดส์โลกเสมอมา คือ การมอบรางวัลริบบิ้นแดง (Red Ribbon Award) ให้กับองค์กรที่ทำงานกับชุมชนในเชิงผลักดัน รณรงค์ ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

รางวัล “Red Ribbon” เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือเอกชน ที่ทำงานรณรงค์ในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในชุมชน

ในปี 2549 มีองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์กว่า 517 องค์กรทั่วโลก ที่ส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล Red Ribbon แต่มีเพียง 25 องค์กรเท่านั้น ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานของตัวเองในการประชุมเอดส์โลก ครั้งที่ 16 เพื่อให้ได้ 5 องค์กรที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ ซึ่งประเทศที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา

อย่างไรก็ตาม “เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย” เป็น 1 ใน 25 องค์กรจากทั่วโลกและเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศไทย ที่ได้นำเสนอผลการทำงานของผู้ติดเชื้อฯ

ในที่สุด “เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย” ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล สาขาการจัดให้มีการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสนับสนุนผู้ติดเชื้อฯ โดยอีก 4 สาขาประกอบไปด้วย The All Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS จากประเทศยูเครน ในสาขาการต่อสู้กับปัญหาการเลือกปฏิบัติและการรังเกียจ, The Girl Child Network จากประเทศซิมบับเว่ ในสาขาการต่อสู้กับปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ ที่มีผลต่อการแพร่กระจายการติดเชื้อฯ, Durjoy Nari Shongo จากประเทศบังคลาเทศ สาขาสนับสนุนโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, Mboole Rural Development จากประเทศแซมเบีย สาขาให้การสนับสนุนเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อฯ และเด็กด้อยโอกาสอื่นๆ
ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนให้ผู้ติดเชื้อฯ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความเข้าใจ และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเอดส์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ เน้นการทำงานกับเพื่อนผู้ติดเชื้อฯ ทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ ด้วยการให้ข้อมูลทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งศูนย์บริการแบบองค์รวม เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม ที่สามารถทำงานร่วมกับโรงพยาบาล ที่เป็นการพลิกบทบาทจากผู้รับบริการมาเป็นผู้ร่วมให้บริการอีกด้วย

ทั้งนี้ การมีกลุ่มที่เข้มแข็ง ย่อมเป็นรากฐานสำคัญในการผลักดันเชิงนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น เมื่อปี 2542 ในกรณีสิทธิบัตรยาเม็ดดีดีไอ ของบริษัท บริสตอล ไมเยอร์ สควิปป์ หรือ BMS ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิทธิบัตรยาสามารถดำเนินการฟ้องร้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิอันชอบธรรม

การผลักดันให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2544 ที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเอดส์ร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดเมื่อปี 2547 ยาต้านไวรัสเอชไอวีก็เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ การกระตุ้นให้ภาครัฐใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ เพื่อลดการผูกขาดยาจากบรรษัทยาข้ามชาติ รวมทั้งการติดตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ในด้านสิทธิบัตรยามาอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องการให้เรื่องของสิทธิบัตรมาเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยาของประชาชน และการร่วมผลักดันให้ระบบสวัสดิการของรัฐมีมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกระบบ

และที่สำคัญเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ต้องการสร้างความเข้าใจให้สังคมรู้ว่า “เอดส์...รักษาได้”

เนื้อหาล่าสุด

13 Aug 2019
  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้ายื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรียกร้องให้เร่งพิจารณาและยก (ปฏิเสธ...
27 May 2019
“เขาบอกว่าต้องรอให้อีก 10 คนตายก่อน พี่ถึงจะถึงคิวได้รับการรักษา” กุหลาบรู้ว่าเธอติดเชื้อเอชไอวีเมื่อกำลังตั้งท้อง “...
18 Oct 2018
          จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสในระบบประกันสังคม...
11 Oct 2018
          จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคมร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย...