#ยาเป๊ป (PEP: Post-Exposure Prophylaxis) เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีในกรณีฉุกเฉิน หรือเรียกติดปากว่า“ยาต้านฉุกเฉิน” สำหรับผู้ที่ไม่มี #เชื้อเอชไอวี และต้องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังมีความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ
.
ก่อนทานยาต้องตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีก่อน หากผลเป็นบวกให้เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัศ แต่ถ้าผลเป็นลบให้ทานยาเป๊ป ซึ่งจำเป็นต้องกินให้เร็วที่สุดภายในเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อต้านไวรัสและลดโอกาสการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย โดยต้องกินยาเป๊ปทุกวันติดต่อกันนาน 1 เดือน
.
ต้องปรึกษาแพทย์และทำการซักประวัติความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จะต้องทำการตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าผู้รับยาไม่มีเชื้อไวรัสเอชไอวี ต้องได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ การตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี และตรวจการทำงานของตับและไต เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมรับยาเป๊ป
.
หลังกินยาครบ 1 เดือน ผู้รับยาจะต้องตรวจเอชไอวีอีกครั้งในช่วง 1 เดือน และ 3 เดือน หากพบผลเลือดเป็นบวกให้เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ
#เอชไอวี #เอดส์ #เป๊ป #PEP #เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ