เรื่องล่าสุด

4 Aug 2012
“คอมบิด” การต่อสู้ในเรื่องสิทธิบัตรยาที่ไม่เป็นธรรม เป็นสิ่งที่เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กรณียาเม็ดดีดีไอ...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา เมื่อผู้เป็นที่พึ่งพาทางใจได้จากไป ชีวิตของ “แพร” ซึ่งถูกเพื่อนๆ ที่โรงเรียนรังเกียจ...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา ไม่เพียงแต่เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับการรังเกียจกีดกัน “ฟ้ากับฝน” สองพี่น้อง...
3 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา การละเมิดสิทธิเรื่องการตรวจเลือดเข้าทำงาน ยังเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป เมื่อมีประตูบานหนึ่ง...
3 Aug 2012
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ ไม่สามารถเข้าถึงยาได้ คือ ยามีราคาแพง เนื่องจากมีการผูกขาดจากบริษัทยาต่างประเทศ ที่มีสิทธิบัตรยา...
3 Aug 2012
ตารางออกอากาศหนังสั้น ออกอากาศทั่วประเทศ ทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. ช่อง C – series และออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-20.00 น. จังหวัด...
2 Aug 2012
หนังสั้นในชุด "อยู่ด้วยกัน" คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา เมื่อโอกาสการเป็นทหารตามความใฝ่ฝัน ยังไม่เปิดกว้างให้กับทุกคน “ไมค์”...
2 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา การต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อของแม่ ผู้มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าลูกของเธอ...
2 Aug 2012
หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา ความผูกพันของ “แดง” กับลุงคำหมาน ทำให้เขากล้าที่จะก้าวออกมาจากมุมของตัวเอง แต่เขาไม่รู้ว่า...
28 Jul 2012
เมื่อร่างกายของเราได้รับเชื้อเอชไอวี เราจะมีสุขภาพไม่ต่างจากเดิมเลย เพราะเชื้อเอชไอวี จะไม่ทำให้เราป่วยทันที...

Pages