ดูออกมั้ยว่าใครมีเชื้อHIV? #อยู่ด้วยกัน #HIV #AIDS
http://thaiplus.net/NewsUpdate.aspx?Id_Content=185