เมื่อวานประกันสังคมส่งข่าวให้สื่อมวลชน ในเนื้อหาชี้แจงว่า จะเร่งดำเนินการเรื่องการจัดซื้อยา แต่ไม่มีกำหนดว่า จะภายในเมื่อไหร่ อย่างไร ทั้งยังไม่มีทางออกให้สำหรับผู้ติดเชื้อฯ ที่ต้องไปซื้อยาต้านไวรัสกินเอาเอง

เราขอให้เลขาธิการ สปส.ออกมาชี้แจง ‘ให้ชัด’ ครับ อย่าตอบแบบขอไปที แต่ละวันที่ผ่านพ้นไป มันคือ ‘ชีวิต’ ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อฯ ที่ส่งเงินเข้าระบบทุกเดือนๆ นะครับ