นี่ตอบคำถามแล้วเหรอครับ?
ซื้อยาต้านมากินเอง เพราะ รพ.ไม่มีจ่าย
ให้เบิกเงินคืนที่ไหนครับ?
#ประกันสังคม

https://www.youtube.com/watch?v=qts9EsmJtwk&fbclid=IwAR0J6RNbA_MQemHZ9i9Dgw38o3V4PKjLx0ojk6opd8FZf-WceCK04XSlg6I