หนังสั้นชุด “อยู่ด้วยกัน” เรื่องยังไม่สิ้นแสงตะวัน

เมื่อครูประจำชั้นรู้ว่า “น้องนุก” เด็กในชั้นเรียนของครูมีเชื้อเอชไอวี ครูจะปฏิบัติกับเธออย่างไร