หนังสั้นชุด “อยู่ด้วยกัน” เรื่อง “โรงเรียนของหนู อยู่ไม่ไกล”

ผู้ปกครองมาร้องเรียนผู้อำนวยการฯ ไม่ให้ “พีรพัฒน์” เรียนหนังสือร่วมกับลูกหลาน ครูประจำชั้นจะช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนของเธอได้ไหม