หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” เรื่อง “ค่า”

“ลูกแก้ว” เดินไปทางไหน ก็มีแต่คนไม่เข้าใจและรังเกียจ จนกระทั่งมีคนที่เข้าใจและชวนให้เธอเห็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเธอเอง “ลูกแก้ว” เดินไปทางไหน ก็มีแต่คนไม่เข้าใจและรังเกียจ จนกระทั่งมีคนที่เข้าใจและชวนให้เธอเห็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเธอเอง