ทุกคนมีความจริง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดกับใคร “ความจริง ที่(อ)ยากจะบอก” เรื่องจริงของใครบางคน ที่อาจหมายถึงคุณ

ขับร้อง: เอิ๋นขวัญ วรัญญา
คำร้อง ทำนอง: ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก