“เจน” เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นทหาร แต่เขาก็พบว่าทางสู่ฝันนั้น มีอุปสรรคขวางกั้นอยู่