หนังสั้นชุด “อยู่ด้วยกัน” เรื่อง “กล้าที่จะฝัน”

“ฝ้าย” กำลังจะต้องเลือกทางเดินของเธอเมื่อเรียนจบชั้น ม.ปลาย เธอมีความฝันที่อยากเป็น แต่เธอไม่รู้ว่าจะตามฝันนั้นได้หรือไม่