เวลาที่เราบริจาคเลือด เขาจะตรวจดูความเข้มข้นของเลือด กรุ๊ปเลือด ส่วนการตรวจหาเชื้อเอชไอวีนั้น จะทำในห้องปฏิบัติการ เช่นเดียวกับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี/ซี และซิฟิลิส หลังจากที่เราบริจาคเลือดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผลเลือดมีปัญหา เช่น ติดเชื้อเอชไอวี ทางศูนย์บริการโลหิตจะมีจดหมายแจ้งให้กับผู้บริจาคเลือดคนนั้นๆ ว่าผลเลือดไม่ชัดเจน ให้มาตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันผล