หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา

ไม่เพียงแต่เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับการรังเกียจกีดกัน “ฟ้ากับฝน” สองพี่น้อง ที่หนึ่งคนมีเชื้อเอชไอวี อีกคนไม่ใช่ ได้รับการปฏิบัติแทบไม่แตกต่างกัน