ถ้าผลเลือดออกมาเป็นบวก เราจะจัดการตัวเองอย่างไร?

หลายคนเมื่อรู้ว่าตัวเองติดเชื้อฯ อาจรู้สึกแย่ รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี อาย หรือหมดหวัง บางคนก็อาจกังวลเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยทั้งที่ยังไม่ทราบผลเลือด แต่ก็คิดว่าการเจ็บป่วยดังกล่าวเป็นอาการของการติดเชื้อเอชไอวี หลายคนหวาดวิตกว่า หากเป็นผู้ป่วยแล้วจะเสียชีวิตเร็ว จะอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ สังคมจะรังเกียจ ความรู้สึกเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็สามารถคลี่คลายหรือบรรเทาได้ ด้วยการพูดคุยเพื่อหาข้อมูลและแนวทางในการอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี โดยอาจเลือกคุยกับคนที่เราไว้ใจหรืออาจจะโทรศัพท์พูดคุยกับสายปรึกษาปัญหาเอดส์ของหน่วยงานต่างๆ ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเอดส์รักษาได้และเชื้อเอชไอวีสามารถควบคุมได้

ทำอย่างไรให้ผลเลือดเป็นลบตลอดไป

ก่อนอื่นต้องดูว่า เราเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีจากทางไหนบ้าง

  • บางคนเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
  • บางคนเสี่ยงจากการใช้เข็มฉีดสารเสพติดร่วมกัน
  • แต่ทุกความเสี่ยงสามารถป้องกันและลดโอกาสที่จะรับเชื้อเอชไอวีได้

หากคุณคิดว่าคุณเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้ หรือหากคุณไม่สะดวกใจมีปัญหาในการใช้ถุงยาง แต่อยากลดความเสี่ยงในการรับเชื้อฯ การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ หรือการช่วยตัวเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้

หากคุณมีความเสี่ยงจากการใช้เข็มฉีดสารเสพติดร่วมกัน คุณอาจต้องเตรียมเข็มส่วนตัว ประเมินความต้องการหรืออาการที่ต้องใช้ยา รวมทั้งหากสามารถวางแผนการใช้ยาไว้ล่วงหน้าได้ ก็จะช่วยให้เราไม่เกิดอาการต้องการยาขั้นรุนแรงจนต้องใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น

สายด่วนปรึกษาเอดส์ โทร. 1663 ตั้งแต่ 09.00 – 21.00 น. ทุกวัน