เชื้อ HIV ติดต่อผ่านทางเลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำนมแม่ เท่านั้น

 • ทางน้ำอสุจิและน้ำในช่องคลอด จะเสี่ยงถ้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยาง
 • ทางเลือด จะเสี่ยงถ้าใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
 • ทางน้ำนม จะเสี่ยงถ้าทารกกินนมแม่ที่มีเชื้อ HIV

ส่วน ถ้า ใช้ชีวิตทั่วไป      

 • กอดกัน      
 • จูบปาก
 • กินข้าว
 • ว่ายน้ำสระเดียวกัน
 • ทำงานที่เดียวกัน
 • เรียนห้องเดียวกัน
 • ยุงกัด
 • มี Sex ใส่ถุง

ไม่เสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี แน่นอน!