เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ยื่นหนังสือถึงสมาคมโรงแรมไทย ให้ตรวจสอบ “ทาวน์อินทาวน์”
#ไม่กีดกันผู้ติดเชื้อHIV

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ยื่นหนังสือสมาคมโรงแรมไทย ให้ตรวจสอบ “ทาวน์อินทาวน์”