ความคืบหน้ากรณีโรงแรมทาวน์อินทาวน์ไม่ให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ค่ะ
#ไม่กีดกันผู้ติดเชื้อHIV

‘ทาวน์อินทาวน์’ แจงข้อเท็จจริงต่อ กสม.แล้ว