หลังจากที่มีการประชุมของคณะอนุกรรมการ กสม. เมื่อต้นสัปดาห์ ที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่า ผู้บริหารโรงแรม ‘ทาวน์อินทาวน์’ กลับลำ ไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริง
เรามาช่วยกันกระตุ้นเตือนผู้บริหารโรงแรมให้รับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นกันนะคะ
อย่าให้การเงียบ เท่ากับการเฉยเมยต่อการเลือกปฏิบัติ
ร่วมแชร์ ร่วมลงชื่อได้ที่ www.change.org/townintown
#ไม่กีดกันผู้ติดเชื้อHIV