ถ้าผลเลือดเป็นบวกแล้วต้องทำไง?
#thaiplus

เมื่อติดเชื้อแล้ว จะก้าวต่อไปอย่างไร