ทำไมต้อง ๑ เดือน?
#thaiplus #bloodtest

ถึงเวลา นึกถึงการตรวจเลือด