ยอมรับความหลากหลายทางเพศ ช่วยแก้ปัญหาเอดส์ได้นะจ๊ะ
#endingAIDS #ไม่ตีตรา #ไม่เลือกปฏิบัติ