#ยาต้านไวรัสฯที่ดีที่สุดตอนนี้ยังมาไม่ถึง
การเคลื่อนไหวเรื่องยาต้านไวรัสเอชไอวี #Dolutegravir เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาต้านฯที่ดีกว่า ผ่านเรื่องราวของเธอ “กุหลาบ”
Apiwat Kwangkeaw

เรื่องของกุหลาบ: ยาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้จะลดปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู