วันนี้ 13 สิงหาคม
เรามาบอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่า ต้องไม่ให้สิทธิบัตรกับยาต้านไวรัสเอชไอวี ที่ไม่มีคุณสมบัติที่ควรได้ #Dolutegravir เป็นยาที่ทั่วโลกใช้ในสูตรพื้นฐานแล้ว แต่บ้านเรายังไม่ได้ใช้ เพราะยาราคาแพง และบริษัทยามายื่นขอรับสิทธิบัตรยารวมเม็ดไว้
#ประสิทธิภาพสูงผลข้างเคียงต่ำดื้อยายาก เป็นยาต้านฯที่ประเทศเราต้องมีในระบบหลักประกันสุขภาพและให้ใช้ในสูตรพื้นฐานได้ แต่คงจะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้ากรมทรัพย์สินฯ หลับหูหลับตาให้สิทธิบัตรยาตัวนี้ แล้วปล่อยให้บริษัทผูกขาดขายยาในราคาแพงต่อไป