เด็กมีเชื้อHIV ก็ไม่ต่างกับเด็กไม่มีเชื้อฯ
#เรื่องจริงต้องบอกต่อ