แม้คุณแม่ที่ตั้งท้องจะมีเชื้อHIV ก็ไม่ได้แปลว่าลูกที่เกิดมาจะมีเชื้อHIVด้วยนะ

แม่มีเชื้อ