แถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย…