รู้ว่าเสี่ยงแล้ว สามารถตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีได้ที่ รพ.รัฐทุุกแห่ง ฟรี! สำหรับคนไทยทุกคน หรืออยากรู้ว่าแถวบ้านตรวจได้ที่ไหนบ้าง คลิกลิ้งนี้เลย http://thaiplus.net/Hospital.aspx