ถ้าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณหรือคนใกล้ตัว…บอกเรา!
– ถูกปฏิเสธ หรือโรงเรียนไม่รับเข้าเรียน
– สมัครงาน / ทำงานแล้วถูกบังคับตรวจเลือดHIV
โทร.เลย 0 – 2377 – 5065 หรืออีเมล์ tnpth@thaiplus.net