มาอ่านบทความกันนะคะ ว่ากว่าที่เด็กติดเชื้อฯ คนนึงจะได้เข้าเรียนต้องเผชิญอะไรบ้าง?

“เดี๋ยวครูรับเอง”