แถลงการณ์จาก FTA Watch ค่ะ

แถลงการณ์ FTA WATCH ความตกลง TPP สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง…