ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ใน กทม.เฉลี่ยวันละ ๖ คน กว่าร้อยละ ๕๐ เป็นวัยรุ่น

ปรึกษาเรื่องเอดส์ โทร. ๑๖๖๓ หรือคลิก www.thaiplus.net

ตะลึงผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เฉลี่ย6คน/วัน