พบเจอการละเมิดสิทธิในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ปรึกษา/ร้องเรียนได้ที่นี่
TNP+ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย หรือ www.thaiplus.net