หวั่นขาดยา จี้ รมว.สธ.ชี้แจง!!

ผู้ติดเชื้อ HIV หวั่นขาดยาช่วงรอยต่อเปลี่ยนกลไกจัดซื้อ จี้ ‘ปิยะสกล’ ชี้แจงขั้นตอนจัดซื้