http://www.thaiplus.net/?q=node/237
“การตัดสินใจที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดหาซื้อยาในครั้งนี้จะสร้างความเสี่ยงให้กับผู้ป่วย และจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนยา และการสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขที่ให้รพ.ราชวิถีเป็นผู้จัดซื้อยา ทางรพ.มีความพร้อมหรือไม่ ถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องพิจารณา และเห็นว่าควรใช้ระบบเดิมก่อน เพื่อประโยชน์ของคนไข้ ซึ่งขณะนี้กำลังแก้กฎหมายควรจะทำให้ถูกต้องอย่างที่ดำเนินการมา” นางสาวสารี กล่าว

กรรมการสปสช.เสียงข้างน้อยยืนยันให้ สปสช.จัดหายาปี 61 ต่อไป เพราะกังวลคนไข้ขาดยาและราคาที