“พี่ติดเชื้อฯ มาสิบกว่าปีแล้ว จนตอนนี้ลืมไปเลยว่ามีเอชไอวีอยู่ในตัว เพราะเราก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆ”
หนึ่งในเรื่องเล่าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง