เราอยู่ร่วมกันได้ เพราะเอชไอวีไม่ติดต่อจากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันนะครัชชชช