ชมคลิป “อยู่ด้วยกัน” คลิปที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเราอยู่ด้วยกันได้ยังไง