Did you know? รู้หรือไม่?: เอชไอวีติดต่อได้จากคนสู่คนเท่านั้น
ดังนั้น ยุงกัดจึงไม่ใช่โอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV นะจ๊ะ