Did you know? รู้หรือไม่?: ไม่เคยมีใครติดเชื้อ HIV จากการใช้ของร่วมกับผู้ติดเชื้อฯ ดังนั้น เราอยู่ร่วมกันได้นะจ๊ะ