ช่วยกันลงชื่อสนับสนุนด้วยนะคะ

ผู้บริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์: แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษต่อสังคม ต่อผู้ติดเชื้�