มีเอชไอวีก็มีครอบครัว มีลูกได้
โดยที่ลูกไม่ติดเชื้อฯ นะจ๊ะ