จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรภาคี กรณีที่ว่า ทำไมครอบครัวผู้ติดเชื้อฯ ถึงสามารถมีลูกได้ค่ะ