ทานยาต้านไวรัสให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอ ก็เพียงพอแล้ว

โฆษณาอ้างสมุนไพรรักษาเอดส์ทำผู้ป่วยดับ