เมื่อวานนี้ ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พูดคุยทำความเข้าใจกับนายปัญญา สุวรรณไพรพัฒนะ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรณีที่โรงแรมฯ ปฏิเสธให้บริการองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ จากการพูดคุย ผู้บริหารแจ้งว่าไม่มีนโยบายกีดกันผู้ติดเชื้อฯ และจะทำความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคนทราบ
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thaiplus.net/NewsUpdate.aspx?Id_Content=209