ไวรัสตับอักเสบซึ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นมะเร็งตับ /ตับแข็ง
ปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาแล้ว แต่คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ และไม่ได้เข้ามาตรวจ รักษา

ปัจจุบัน ในโลกนี้ มียาที่รักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงน้อยกว่า แต่ ยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์ แปลว่า ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย ยังไม่มีสิทธิใช้
เพราะ..ยาแพงมาก!!
ราคาเม็ดละ 30,000 บาท กินรักษาครบ 3 เดือน ต้องใช้เงินประมาณ 2.5 ล้านบาท
ทำไมยาแพง?
บริษัทยา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไร
พบกันพรุ่งนี้ ตึกสำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข เวลา 9.00 น.

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ร่วมด้วยมูลนิธิโอโซน มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ และชมรมเภสัชชนบท จะมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเรียกร้อง ให้กระทรวงสาธารณสุข และรมว.กระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาราคายาแพงเกินจริง !!