Sofosbuvir เป็นยารักษาไวรัสตับอักเสบซี
ราคาเม็ดละ 30,000 บาท
ถึงผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ ก็ไม่มีปัญญาหาเงินมาซื้อ!!
แพงเกินจริงขนาดนี้ เป็นผลมาจากการผูกขาดราคายาของบริษัทยาข้ามชาติ
พวกเราจึงช่วยกันส่งเสียง ยืนหยันว่า เป็นสินค้าช่วยชีวิต
ต้องหยุด ผูกขาดยา เดี๋ยวนี้!!