แค่อยากให้สังคมเข้าใจว่าเราก็ปกติ
หนึ่งในเสียงสะท้อนของวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี